Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

O czasopiśmie

„Orbis Linguarum” to recenzowany wielojęzyczny rocznik wpisany na ministerialną listę czasopism punktowanych (70 punktów), w którym publikowane są artykuły naukowe i recenzyjne z zakresu literaturoznawstwa, językoznawstwa i nauk o kulturze. Czasopismo powstało w 1994 roku i wydawane było przez kilka lat jako kwartalnik, później jako półrocznik; dzisiaj służy kolejnemu już pokoleniu filologów i kulturoznawców jako platforma dyskursu naukowego różnych środowisk i nurtów we współczesnych naukach humanistycznych. Dotychczas ukazały się w nim teksty uczonych z 26 krajów świata. Wśród ponad pięćdziesięciu numerów są wydania monograficzne, jednojęzyczne a także tomy dedykowane wielkim postaciom nauki polskiej i europejskiej. Przeważają wydania wielojęzyczne, w których zamieszczone są artykuły w językach polskim, angielskim, francuskim i niemieckim. Oceny nadesłanych tekstów dokonuje międzynarodowe grono recenzentów, dzięki czemu pismo od ponad ćwierćwiecza jest synonimem wysokiej jakości, a publikowane w nim rozprawy i szkice odznaczają się walorami naukowymi, spójnością, przejrzystą argumentacją i wyrażają szacunek ich autorów dla czytelników periodyku, który dostępny jest w najważniejszych bibliotekach naukowych Polski, Niemiec, Francji i Austrii.

Pismo, afiliowane przy Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, redaguje Kolegium, w którego skład wchodzą: redaktor naczelny, zastępca redaktora naczelnego i redaktorzy merytoryczni.

O merytoryczny poziom pisma dba Rada Naukowa, w której skład wchodzą wybitni uczeni z Polski i zagranicy (Francja, Niemcy, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina). Wersją pierwotną czasopisma jest wersja drukowana.

Od 1997 roku ukazuje się seria „Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM”, w której ukazało się dotychczas 120 monografii autorskich i zbiorowych w różnych językach.

*

Strona wykorzystuje czcionki Ubuntu i Oranienbaum dostarczane przez Google Fonts, ikonę „Search” autorstwa Just Be Nice Studio, znak graficzny licencji CC BY-SA ze strony creativecommons.org oraz zmodyfikowany znak graficzny „Open Access” PLOS, pobrany ze strony commons.wikimedia.org.