Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Zur Sprache der Berliner Republik. Michael Esders‘ Sprachregime. Die Macht der politischen Wahrheitssysteme

Karsten Dahlmanns, Uniwersytet Śląski w Katowicach (ORCID: 0000-0002-5994-0166)

DOI: 10.23817/olin.54-26 (data publikacji online: 2021-08-12)

s. 385–388

PDF

Teksty publikowane w czasopiśmie „Orbis Linguarum” są udostępniane w wolnym dostępie (Open Access) na podstawie licencji CC BY-SA.