Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Indeksacja w bazach danych

Teksty publikowane w „Orbis Linguarum” są obecne w następujących bazach danych:

  • Index Copernicus – ICV 2016: 71.14
  • Central and Eastern European Online Library
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)
  • EBSCO Publishing
  • Zeitschriftendatenbank (ZDB)