Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Teksty publikowane w czasopiśmie „Orbis Linguarum” są udostępniane w wolnym dostępie (Open Access) na podstawie licencji CC BY-SA.

cover

Orbis Linguarum

Tom 46 (2017): Festgabe für Hubert Orłowski zum achtzigsten Geburtstag

Edited by: Edward Białek, Tomasz Jabłecki, Jaroslav Lopuschanskyj

PDF