Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Von allen guten Geistern verlassen? Paul Kengors „The Devil and Karl Marx“

Karsten Dahlmanns, Uniwersytet Śląski w Katowicach (ORCID: 0000-0002-5994-0166)

DOI: 10.23817/olin.55-52 (data publikacji online: 2021-09-02)

s. 787–793

PDF

Teksty publikowane w czasopiśmie „Orbis Linguarum” są udostępniane w wolnym dostępie (Open Access) na podstawie licencji CC BY-SA.