Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Zaproszenie do nadsyłania tekstów

Kolegium Redakcyjne i Rada Naukowa rocznika „Orbis Linguarum” zapraszają zainteresowane Autorki i Autorów do nadsyłania oryginalnych i niepublikowanych dotychczas prac naukowych reprezentujących następujące dyscypliny naukowe i obszary badawcze:

  • literaturoznawstwo (historia, teoria i dydaktyka literatury)
  • zagadnienia krytyki literackiej
  • językoznawstwo ogólne
  • teoria i praktyka przekładu artystycznego
  • historia życia kulturalnego na Śląsku od czasów baroku do współczesności
  • problemy kultury współczesnej