Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Kolegium redakcyjne

Redaktorzy merytoryczni

  • Dr hab. Grzegorz Kowal (filozofia i literatura)
  • Dr Krzysztof Huszcza (historia literatury austriackiej)
  • Dr Jan Pacholski (literatura niemiecka na Śląsku)
  • Dr Justyna Radłowska (polsko-austriacki transfer kulturowy)
  • Dr Krzysztof Sztalt (socjologia kultury)
  • Dr Tomasz Wysłobocki (historia literatury i kultury Francji)