Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Uwagi ogólne

Czasopismo „Orbis Linguarum” ma charakter naukowy. Członkowie Zespołu Redakcyjnego oraz autorzy publikowanych tekstów nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu współpracy. Poszczególne numery pisma udostępniane są na stronie internetowej. Właścicielami praw autorskich są autorzy tekstów oraz wydawca „Orbis Linguarum”. Odpowiedzialność za uzyskanie zezwoleń na publikowanie materiałów, do których prawa autorskie są w posiadaniu osób trzecich, ponoszą autorzy poszczególnych opracowań. Redakcja nie odpowiada za poglądy i wnioski zawarte w publikowanych tekstach.

Redakcja czasopisma „Orbis Linguarum” zastrzega sobie prawo wyboru tekstów i innych materiałów nadesłanych do druku. Teksty wstępnie zaakceptowane do druku przez Kolegium Redakcyjne kierowane są do członków Rady Naukowej i do recenzentów. Warunkiem przyjęcia do druku jest uzyskanie dwóch pozytywnych opinii recenzentów i potwierdzona przez nich wysoka wartość naukowa artykułu. Nazwiska wszystkich recenzentów wraz z afiliacją podane są na stronie redakcyjnej.