Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Rada Naukowa

 • Leszek Berezowski (Uniwersytet Wrocławski)
 • Edward Białek (Uniwersytet Wrocławski)
 • Katarzyna Biernacka-Licznar (Uniwersytet Wrocławski)
 • Marcin Cieński (Uniwersytet Wrocławski)
 • Rolf Fieguth (Université de Fribourg)
 • Klaus Garber (Universität Osnabrück)
 • Martin Kagel (The University of Georgia, Athens)
 • Andrzej Kątny (Uniwersytet Gdański)
 • Maria Kłańska (Uniwersytet Jagielloński)
 • Katarzyna Nowakowska (Uniwersytet Warszawski)
 • Sławomir Piontek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
 • Jana Raclavská (Ostravská Univerzita)
 • Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig)
 • Georg Schuppener (Universität Leipzig)
 • Arvi Sepp (Universiteit Antwerpen)
 • Ewa Teodorowicz-Hellman (Stockholms universitet)
 • Carl Vetters (Université du Littoral)
 • Mykola Zymomrya (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка)