Orbis Linguarum
ISSN: 1426-7241 • e-ISSN: 2657-4845 • DOI: 10.23817/olin • Współczynnik odrzuceń: 25% (2021)

Seria „Wydania Specjalne ORBIS LINGUARUM” (ISSN 2719-4752)

Seria książkowa pod tym tytułem ukazuje się nieprzerwanie od 1997 roku; jej redaktorami są Edward Białek i Krzysztof Huszcza. Publikujemy w niej monografie autorskie i zbiorowe w językach: polskim, angielskim, niemieckim i francuskim. Ukazały się w niej prace naukowe autorów z kilkudziesięciu ośrodków akademickich Polski, Austrii, Niemiec, Francji, Chorwacji, Danii, Serbii, Słowenii, Węgier, Ukrainy i wielu innych krajów. Zapraszamy autorów z kraju i z zagranicy. Gwarantujemy profesjonalne opracowanie redakcyjne i korekty oraz terminowe wydanie.